Tijdens het symposium  ‘Rett Beweegt’, dat georganiseerd werd door de Nederlandse Rett Syndroom Vereniging, mocht ik mijn boek Lieve Floortje aan Prof. dr. Leopold Curfs van het Rett Expertisecentrum Nederland overhandigen. Na het voorlezen van de aanbeveling die hij in mijn boek schreef, heb ik Leopold, een professor met een groot hart voor de mens en Rett syndroom, hartelijk bedankt voor zijn mooie bijdrage aan mijn boek.

 

Stof tot nadenken

Niet alleen voor ouders, maar zeker ook voor familie, vrienden,

hulpverleners en onderzoekers is het lezen van Lieve Floortje, een

boek van een moeder gericht tot haar dochter die de diagnose Rett

syndroom krijgt, van belang.

Op indringende wijze en in heldere bewoordingen maakt moeder ons

deelgenoot van haar kijken en denken over Floortje, die anders is en

toch ook weer niet. Ervaringen en overpeinzingen over haar dochter op

weg naar volwassenheid zijn invoelbaar weergegeven. Dit boek geeft

stof tot nadenken, inspiratie voor verbetering van de hulpverlening,

maar bovenal weerspiegelt dit document het belang van de liefde in de

meest ruime betekenis van het woord.

Prof. dr. Leopold Curfs, Rett Expertisecentrum Nederland