Privacyverklaring 

Floortjes Rettsyndromen verwerkt gegevens van klanten die een product of dienst af nemen bij Floortjes Rettsyndromen. Het garanderen van een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van de gegevens van de klant, in het bijzonder persoonsgegevens, is voor Floortjes Rett Syndromen dan ook van groot belang.

1.     Persoonsgegevens die door Floortjes Rettsyndromen worden verwerkt:

Floortjes Rettsyndromen verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikmaakt van de diensten van Floortjes Rettsyndromen en omdat u deze gegevens zelf aan Floortjes Rettsyndromen verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door Floortjes Rettsyndromen, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt, worden verwerkt.

Als u gebruik maakt van de website(s) van Floortjes Rettsyndromen, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw locatiegegevens;
 • Uw gegevens over uw activiteiten op de website(s);
 • Uw IP-adres;
 • Uw internetbrowser en apparaat type.

Als u gebruikmaakt van de contactmogelijkheid met Floortjes Rettsyndromen , worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres;

Als u gebruikmaakt van de webwinkel van Floortjes Rettsyndromen, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Eventueel uw bedrijfsnaam en BTW nummer
 • Het land
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;

De financiële instelling waar uw betaling voor Floortjes Rettsyndromen door wordt verwerkt, is Mollie. Op hun site kunt u zien welke gegevens zij verzamelen over u en hoe ze daarmee omgaan.

De bezorging van uw bestelling  bij Floortjes Rettsyndromen verloopt via PostNL. Op hun site kunt u zien welke gegevens zij verzamelen over u en hoe zij daar mee om gaan.

Als u zich aanmeld voor een presentatie of interactieve lezing bij Floortjes Rettsyndromen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Eventueel uw bedrijfsnaam en BTW nummer
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;

 

2. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Floortjes Rettsyndromen verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden;

 • Voor het toesturen van informatie over een product of dienst
 • Voor het verwerken en toesturen van uw bestelling;
 • Teneinde vast te stellen dat Floortjes Rettsyndromen daadwerkelijk contact heeft met u als klant of een van uw (rechtsgeldig) vertegenwoordigers, bijvoorbeeld in telefonische of schriftelijke correspondentie;

 

 

3. Hoe lang bewaart Floortjes Rettsyndromen uw persoonsgegevens?

Floortjes Rettsyndromen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen.

 

4. Hoe analyseert Floortjes Rettsyndromen uw websitebezoek?

Floortjes Rettsyndromen maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website(s) van Floortjes Rettsyndromen wordt opgeslagen in de browser van uw apparatuur zoals een computer, tablet of smartphone. Floortjes Rettsyndromen gebruikt cookies enerzijds met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden waardoor Floortjes Rettsyndromen in staat is de website(s) te optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan de website heeft Floortjes Rettsyndromen u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd hiervan gebruik te mogen maken.

Afmelden voor cookies
U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.

 

5. Uw rechten

U hebt het recht de persoonsgegevens die Floortjes Rettsyndromen van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij Floortjes Rettsyndromen deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@lievefloortje.nl.  Floortjes Rettsyndromen zal vervolgens zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren.

Klachten
Indien u van mening bent dat Floortjes Rettsyndromen uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie van Floortjes Rettsyndromen op uw verzoek, dan hebt u het recht hiervan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vindt u op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Floortjes Rettsyndromen van groot belang. Floortjes Rettsyndromen neemt dan ook passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u ondanks het bovenstaande vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, denkt dat misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens of meent dat een juiste verwerking van persoonsgegevens onvoldoende door Floortjes Rettsyndromen wordt gewaarborgd, neem dan contact op met Floortjes Rettsyndromen via info@lievefloortje.nl